Regulamin Leczenia w CLUiW

 1. Przyjęcie do terapii w CLUiW Ośrodek Rodzinna dokonuje się w oparciu o proces diagnostyczny pacjenta.
 2. Zapisy na pierwszą konsultację odbywają się na bieżąco, w ramach dostępnych terminów, telefonicznie, osobiście lub przez osobę trzecią. Do zarejestrowania niezbędny jest numer PESEL.
 3. Pacjenci,którzy leczyli się wcześniej proszeni są o dostarczenie informacji na ten temat (wypisy, odpisy historii choroby, zaświadczenia, wyniki badań laboratoryjnych/ psychologicznych).
 4. Leczenie w CLUiW Ośrodek Rodzinna może odbywać się w ramach Ambulatorium lub Oddziału dziennego terapii uzależnień.
 5. O formie leczenia – ambulatorium, oddział dzienny, oddział stacjonarny, oddział detoksykacyjny, leczenie szpitalne - decyduje diagnosta.
 6. Pacjenci mogą być przyjęci do oddziału dziennego po jednorazowej konsultacji diagnostycznej.
 7. Terminy kolejnych sesji diagnostycznych umawiane są w rejestracji przy udziale diagnosty.
 8. Nie zgłoszenie się w ustalonym terminie przyjęcia do psychoterapii jest równoznaczne z rezygnacją z leczenia.
 9. Leczenie w ambulatorium przebiega zgodnie z ustalonym z terapeutą indywidualnym planem terapii.
 10. Leczenie w oddziale dziennym przebiega zgodnie z zawieranym z pacjentem kontraktem i na zasadach społeczności terapeutycznej.
 11. Zasady uczestniczenia w grupach omawiane są z pacjentem przez terapeutę indywidualnego oraz na spotkaniach grupowych.
 12. Równolegle do psychoterapii w CLUiW - Ośrodku Rodzinna pacjenci nie mogą uczestniczyć w innych formach psychoterapii indywidualnej, grupowej ani małżeńskiej.
 13. W okresie leczenia pacjent może korzystaćz konsultacji i farmakoterapii u lekarza psychiatry w CLUiW – Ośrodek Rodzinna.
 14. Przerwanie psychoterapii jest rozumiane jako złamanie warunków kontraktu terapeutycznego zawartego z terapeutą indywidualnym.
 15. Pacjent, który chce wznowić przerwany proces psychoterapii zgłasza się do rejestracji
  w celu ustalenia terminu do diagnosty.
 16. W przypadku ponownego zakwalifikowania do psychoterapii obowiązują wcześniej opisane zasady.
 17. Pacjenci zobowiązani są do punktualnego zgłaszania się na sesje terapeutyczne.
 18. Pacjenci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wypowiedzi oraz tożsamości innych osób uczestniczących w grupie terapeutycznej.
 19. Pacjenci zobowiązani są do uczestnictwa w sesjach psychoterapii w stanie trzeźwym.
 20. W sprawach nieobjętych powyższym regulaminem obowiązują przepisy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawarte w Ustawie z dn. 06.11.2008 oraz przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w Ustawie z dn. 29.08.1997.

Warto wiedzieć

OGRANICZENIA PRZEBYWANIA W OŚRODKU

Szanowni Państwo!Osoby wykazujące objawy chorobowe takie, jak: podwyższona temperatura, katar, kasze...

więcej

OGRANICZENIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Ośrodek zawiesza udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci g...

więcej

Wesołych Świąt!

Aby ten czas był dla Was wszystkich czasem wytchnienia od własnych słabości. Bądźcie dla swoich najb...

więcej

Kontakt

Zadzwoń i umów się na wizytę. Lub wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły wizyty.

730-797-794

e-Rejestracja